Absolútnou kontraindikáciou vyšetrenia je implantovaný kardiostimulátor a inzulínová pumpa!
K MR vyšetreniu žiadame uviesť umelé srdcové chlopne, kovové implantáty a cudzie telesá, cievne svorky, graviditu, atd’, ktoré môžu byť relatívnou kontraindikáciou k vyšetreniu!

Stiahnite si žiadanku na vyšetrenie vo formáte .doc (MS Word)

 

stiahnuť žiadanku (.doc)